Warning: Declaration of YOOtheme\Theme\Wordpress\MenuWalker::walk($elements, $max_depth) should be compatible with Walker::walk($elements, $max_depth, ...$args) in /home/shumikne/nailproczech.com/wp-content/themes/yootheme/vendor/yootheme/theme/platforms/wordpress/src/Wordpress/MenuWalker.php on line 112

GDPR

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V těchto Informací o zpracování osobních údajů najdete informace o tom, jaké osobní údaje o Vás shromažďujeme a jakým způsobem je dále používáme, využijete-li našich služeb a také o Vašich právech týkajících se tohoto zpracování.

SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost Pronail z.s., Tyršova 970, 75131 Lipník nad Bečvou, IČ: 06350348, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Olomouci, kontaktní e-mailová adresa: info@nailproczech.com, web: http://www.nailproczech.com/ je organizátorem soutěži Nailpro Czech a Nailpro Slovak

Společnost je tedy správcem Vašich osobních údajů, které nám svěřujete, pokud jste se zaregistrovali za účelem ůčasti v soutěžích, nebo pokud jste odběratelem novinek.

ROZSAH OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ÚČELY JEJICH ZPRACOVÁNÍ

Zpracováváme pouze osobní údaje, které nám sami svěříte a které jsou pro jednotlivé účely zpracování nezbytné.

Soutěže

K Vaší účasti na turnaji nezbytně potřebujeme Vaše osobní údaje v rozsahu: jméno a příjmení, e-mailová adresa a telefonní číslo. Současně je z důvodu informování o případných změnách a aktualitách v souvislosti s pořádáním soutěže vhodné, abyste nám poskytli své telefonní číslo.

Účast v soutěžích umožní účastníkům soutěží v případě výhry obdržet ceny, které zpravidla poskytují partneři nebo pořadatel. V případě účasti v soutěži akceptuje účastník, že je zveřejněno jeho jméno a příjmení pro účely vedení seznamu účastníků soutěže a rovněž výsledkové listiny. Současně účastník soutěže uděluje souhlas s pořízením fotografií z turnaje a jejich zveřejněním na webových stránkách či sociálních sítích Nailpro Czech, Nailpro Slovak nebo na jiných stránkách, patřicích Nailpro.

Zasílání informačních e-mailů

V případě, že hodláte být informování o novinkách, pořádaných akcích, školeních a dalších reklamních a propagačních akcích formou zasílání informačních emailů nezbytně potřebujeme Vaše osobní údaje v rozsahu: jméno a příjmení, e-mailová adresa.

Odběr veškerých našich informačních e-mailů můžete kdykoli ukončit stisknutím odhlašovacího tlačítka v každém zaslaném e-mailu.

ZABEZPEČENÍ A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje chráníme v maximální možné míře pomocí moderních technologií. Přijali jsme a udržujeme veškerá dostupná technická a organizační opatření, která zamezují náhodnému nebo protiprávnímu zničení, ztrátě, změně nebo neoprávněnému poskytnutí nebo zpřístupnění přenášených, uložených nebo jinak zpracovávaných osobních údajů.

Ujišťujeme Vás, že všichni naši zaměstnanci a spolupracovníci, kteří zpracovávají Vaše osobní údaje, či by je zpracovávat mohli, jsou vázáni mlčenlivostí o těchto osobních údajích i bezpečnostních opatřeních, jejichž zpřístupnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů.

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po nezbytně nutnou dobu.

Bez Vašeho souhlasu nebudou Vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně s výjimkou naší zákonné povinnosti.

VAŠE PRÁVA V SOUVISLOSTI S OCHRANOU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou.
Právo na přístup k Vašim osobním údajům, kdy nás můžete vyzvat a my Vám ve lhůtě 30 dnů sdělíme, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme, z jakého důvodu a po jakou dobu.
Právo na opravu, doplnění a změnu osobních údajů pokud zjistíte, že Vaše osobní údaje, které zpracováváme, jsou z jakéhokoliv důvodu neaktuální či neúplné.
Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracováváme nepřesné údaje či je nezpracováváme korektně, ale nechcete všechny údaje smazat, nebo pokud jste vznesli námitku proti zpracování.
Právo na přenositelnost, pokud byste chtěli své osobní údaje přenést k někomu jinému, můžete využít své a my Vám údaje ve lhůtě 30 dnů dodáme ve strojově čitelné podobě.
Právo na výmaz (někdy označované jako právo být zapomenut). V takovém případě vymažeme veškeré Vaše osobní údaje od sebe, ze svých systémů a záloh. Na zajištění realizace Vašeho práva na výmaz potřebujeme alespoň 30 dnů. Vaším právem na výmaz není dotčena naše zákonná povinnost některé osobní údaje uchovávat po dobu stanovenou právními předpisy.
Právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz. V takovém případě budeme velice rádi, když se nejdříve obrátíte na nás, abychom s tím mohli něco udělat a případné pochybení napravit.
Dobrovolnost, neboť poskytnutí veškerých osobních údajů je dobrovolné.

V případě jakýchkoliv dotazů, či pokud chcete uplatnit Vaše zákonná práva či odvolat souhlas se zpracováváním osobních údajů udělených Vámi naší Společnosti, můžete nás kontaktovat:

zasláním emailu na info@nailproczech.com
na tel. čísle: +420 605 989 862
osobně nebo poštou na adrese: Pronail z.s., Tyršova 970, 75131 Lipník nad Bečvou

Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 25. května 2018.

KONTAKT
Olga Andělová
+420 605 98 98 62
info@nailproczech.com