Nailapalooza 2018

Nailpro Nailapalooza EEu – Online soutěž!

Registrace zde

Pravidla soutěže 2018

ZÍSKANÉ BODY V SOUTĚŽI NAILAPALOOZA EEu 2018 SE ZDVOJNÁSOBUJÍ!

Veškeré vstupní poplatky (platba za účast) se přijímají do 25. února 2018!
Termín pro předložení soutěžních prací (foto) je půlnoc (23.59 GMT) 25. února 2018

Zasílejte své přihlášky včas!!!

Kategorie mistrovství:

Do 15. února 2018 – Mixed Nail Art – téma „Můj strážný anděl“

Do 15. února 2018 – Hand Painted Nail Art – téma „Ráj“

Až do 15. února 2018 – Soak-off Gel Nail Art – téma „Zlatá limetka“ (Nail Art gel lak na jedné ruce)

Do 15. února 2018 – FreeStyle Sculptured Nail

Do 15. února 2018 – Twist French – Modeláž nehtů ve stylu „Twist French“ (dekorativní francouzská manikúra) na jedné ruce

***** Nová pravidla: Je-li v libovolné kategorii méně než 5 přihlášek, je výherní fond menší.
***** Jsou-li v jakékoliv kategorii méně jak tři nováčci, budou posuzováni společně s veterány.

VYHLÁŠENÍ VÝHERCŮ:
Slavnostní vyhlášení se bude konat 17. března 2018 – NAILPRO Česká republika, Praha 2018

Výherní fond:
POUZE PRO VETERÁNY peněžní ceny a pohár!

První místo – 70,00 eur

Druhé místo – 50,00 eur

Třetí místo – 30,00 eur

Na vítěze (po sečtení bodů) čeká hlavní cena Nailapalooza EEu 2018 !!! Pohár Top Master Cup a finanční odměna 500 euro!

NOVÁČCI A VETERÁNOVÉ VÍTĚZOVÉ ZÍSKAJÍ TROFEJE

REGISTRAČNÍ POPLATKY (platba za účast):
Do 31. prosince:
1 nominaci – 30 €
2 nominace – 57 €
3 nominace – 81 €
4 nominace – 102 €
5 nominací – 120 €

Do 31. ledna:
1 nominace – 50 €
2 nominace – 95 €
3 nominace – 135 €
4 nominace – 170 €
5 nominací – 200 €

Do 15. února:
1 nominace – 80 €
2 nominace – 152 €
3 nominace – 216 €
4 nominace – 272 €
5 nominací – 320 €

Sleva na registračním poplatku (platba za účast) pro atestované mistry u VENA – Východoevropské nehtové asociace je úměrná získaným atestovaným balíčkům od certifikovaných mistrů (od 20% do 50%)

kategorie „specialista“ – 20%
kategorie „master“ – 30%
kategorie „profi“ – 40%
kategorie „guru“ – 50%

Poplatek za registraci, z důvodu zásahu vyšší moci na straně účastníka, je nevratný.

Mistrovství NAILPRO Nailapalooza bylo vytvořeno pro podporu potenciálních účastníků z celého světa a účastníci tak mohli soutěžit bez jakýchkoli cestovních výdajů.

Toto mistrovství bude zařazeno do poháru NAILPRO EEu 2018. Nailapalooza EEu 2018 mistrovství zahrnuje 5 různých nominací. Všechny úvodní aplikace musí být zaslány na email nailapalooza@nailpro-ee.com a měly by obsahovat všechny fotografie a dokumenty. Všechny úvodní přihlášky musí být přijaty před uvedeným datem (15. února 2018, 23:59). Všechny úvodní aplikace budou vyhodnoceny stejně jako v jiných šampionátech NAILPRO.

Přesné specifikace a požadovaný úhel fotografií budou uvedeny níže, stejně jako velikost fotografie a počet pixelů na palec. Pravidla pro každou kategorii jsou uvedeny v dolní části soutěžních listů.

Kvalifikace:

Mistrovství NAILPRO je otevřeno všem umělcům kosmetického průmyslu, kteří mají licenci na poskytování tohoto druhu služeb. Studenti, kteří v současné době studují, a umělci z USA nebo jiných zemí, u kterých není licence požadována, mají také právo účastnit se. Bude potřeba mít doklad o dosažené kvalifikaci (osvědčení o absolvování studia nebo doklad potvrzující oficiální zaměstnání v salónu).

Musíte mít přístup k počítači.

Informace:

Pro upřesnění pravidel šampionátu, obraťte se prosím na informační centrum, pošlete e-mail na adresu nailapalooza@nailpro-ee.com nebo volejte +48 500 873 075.

1. Účastníci a jejich modelky, kteří podají žádost o účast, dávají souhlas s využitím svých osobních údajů Creative Age Publication a Eastern European Nail Association, kteří mohou tyto informace používat v jakékoli podobě ve svých periodikách nebo v jiných projektech. Creative Age Publications a Eastern European Nail Association se stávají majiteli všech fotografických a video materiálů šampionátu, včetně fotografií od fotografických reportérů pozvaných na šampionát. Všechny fotografie, obrázky a videa jsou vlastnictvím publikací Východoevropské nehtové asociace a publikace Creative Age a nelze je používat bez písemného souhlasu. Přihláškou k registraci automaticky souhlasíte s pravidly mistrovství.

Témata: Práce musí odpovídat danému tématu. Pokud vykonaná práce neodpovídá tématu, účastník může být diskvalifikován nebo může ztratit body. Konečné rozhodnutí bude na zaměstnanci Nailpro Championship a bude vyhlášeno v rámci NAILPRO Czechia, Praha 2018!
Při registraci musí všichni účastníci uvést svou kategorii (s výjimkou účastníků, kteří se účastní nedivizních nominací)
Začátečník v kategorii nail art je účastník, který předtím nezaujal první místo v žádné kategorii divize.
Veteran v  technické kategorii je účastník, který dříve zastával první místo v některé z divizních kategorií.

** Nová změna: Soutěžící-nováčci, kteří vyhrají první místo v kategorii nail art, budou mít mít na výběr: soutěžit jako nováček, nebo jako veterán (POUZE v případě, že se s budoucnu zúčastní technické kategorie). A musí soutěžit jako veterán ve všech šampionátech nehtové estetiky.
Účastníci, kteří získali první místo v kategorii nail art a zvolili další účast jako veteráni, ale nezaujali první místo v kategorii extension: nyní se můžete kategorie extension účastnit jako nováček, ale zůstáváte nadále v kategorii nail art jako veterán. Toto pravidlo se vztahuje i na technickou kategorii. Jestliže jste získali v technické kategorii první místo, ale nezískali první místo v kategorii nail art, můžete se účastnit jako nováček.

O této změně musíte informovat organizátora NAILPRO EEu VIktorii Klopotovou.
**4. Soutěžící-nováčci, kteří získali první místo v kategorii nail art, by měli povýšit svoji úroveň na úroveň veterána do dalšího mistrovství. I nadále se můžete účastnit technické kategorie jako nováček, jestliže jste neobsadili první místo.

5. Tým, který se chce účastnit NAILPRO EEu Challenge, musí při registraci oznámit složení svého týmu. Počet účastníků není omezen, ale budou započítány pouze body zíkané členy týmu. (Pokud se účastník připojí k týmu, nebo změní tým během šampionátu, body získané tímto účastníkem se započítají týmu, ve kterém byl dříve.)
6. Účastnící, kteří se účastní týmu výrobců, musí využívat produkty pouze od výrobce, za kterého soutěží. Pilníky a kovové nástroje mohou být jiné značky.
7. Ceny: Všechny peněžní částky jsou vedeny, není-li uvedeno jinak.

V nových kategoriích se ceny mohou lišit. Vítězové obdrží medaile a poháry. Přečtěte si prosím jednotlivá pravidla pro podrobnější informace. Registrační poplatek se liší podle kategorie. Přečtěte si prosím pravidla pro vyjasnění této částky.

8. Mistrovství NAILPRO využívá analytickou metodu počítání účastníků a bodů. Tři soudci hodnotí dvě skupiny účastníků: samostatně začátečníky a veterány.
Pomocí metody screeningu rozhodčí vyberou ne více než 10 finalistů na každé úrovni. Všichni ostatní účastníci jsou vyloučeni. Účastníci nedivizních kategorií jsou posuzováni stejným způsobem.
9. V každé kategorii musí být nejméně čtyři účastníci. Pokud je v kategorii méně než čtyři účastníků, začátečníci a veteráni mohou být sloučeni a budou hodnoceni na stejně. (Toto pravidlo platí pouze pro kategorie, ve kterých je méně než 4 účastníků a nevztahuje se na jiné kategorie). V tomto případě se registrační poplatek nevrací.
10. Nová pravidla, mistrovství a/nebo nové informace nepodléhají diskuzi. Jakékoliv nápady a návrhy ke zlepšení můžete odeslat na e-mail nailapalooza@nailpro-ee.com na konci soutěže.
11. Mistrovství Nailpro je reklama pro nehtový průmysl. Organizátoři mistrovství Nailpro doufají, že všichni účastníci prokáží svou profesionalitu a dovednosti.

Vlastnictví Nailpro Competition @ 2017 Creative Age Publication.
Veškerá pravidla, včetně hodnotících kritérií se NESMÍ POUŽÍVAT BEZ PÍSEMNÉHO SVOLENÍ ŘEDITELE NAILPRO MISTROVSTVÍ. Všechna práva vyhrazena.

** Nailapalooza Poskytování fotografických materiálů
Informace pro rok 2017/2018

NAILAPALOOZA Poskytování fotografií a informací

Postupujte podle níže uvedeného odkazu pro získání formuláře a informací. Měli byste si je také vytisknout a pečlivě si je přečíst. Jakékoli dotazy můžete posílat na email nailapalooza@nailpro-ee.com

PŘÍHLAŠKA KE STAŽENÍ ZDE!

 

5 POŽADÁVKŮ K FOTO TECHNICKÝCH NOMINACÍ, ČTĚTE!

Veškeré foto musí být udělané na černém pozadí!

 

1. foto – Prezentace. Ruce přeložené jedna přes druhou jak jsou na obrázku. Záběr shora!

2. foto, C oblouk – úhel kamery zachycuje nehty směrem od volního okraje ke kůžičce

3. a 4. foto – levé a pravé strany nehtů. Kamera snímá všechny prsty z obou stran.

 

 

5. foto – celkový záběr. Obě ruce na plochém černém povrchu, úhel kamery je shora.

 

 

5 POŽADÁVKŮ K FOTO ART NOMINACÍ, ČTĚTE!

 

1.foto – prezentace. 10 tipů jsou umístěné na podložce co nejtěsněji k sobě

 

2., 3., a 4 foto – A,B a C vždy zobrazuji jiné časti práce.

 

 

foto č. 5 – vyfot’te maximalně zblízka tu čast práce, na které chcete ukázat podrobnosti.

 

 

ЗберегтиЗберегти

Kontakt
Olga Andělová
+420 605 98 98 62
info@nailproczech.com