Warning: Declaration of YOOtheme\Theme\Wordpress\MenuWalker::walk($elements, $max_depth) should be compatible with Walker::walk($elements, $max_depth, ...$args) in /home/shumikne/nailproczech.com/wp-content/themes/yootheme/vendor/yootheme/theme/platforms/wordpress/src/Wordpress/MenuWalker.php on line 112

Mixed Media Nail Art, pravidla

Tyto pravidla platí pro všechny tyto techniky – Hand Painted Nail Art, 3-D Nail Art a Airbrushing. Porušení těchto podmínek vyústí ve ztrátu 10 bodů za každou nepoužitou techniku.

1. Soutěžící se mohou podat více než jednu přihlášku (nevztahuje se na on line soutěž), ale musí zaplatit vstupní poplatek za každou podanou přihláškou zvlášť. Pouze přihláškám, které se dostanou do top 10 se započítají body do NAILPRO Poháru. Jestliže podáváte více než jednu přihlášku, pouze body s nejvyšším skore v top 10 se započítají do NP poháru, jak individuálně, tak za i za tým.

2. Všechny práce musí obsahovat set 10 individuálně vymodelovaných tipů. Nesmí být vyrobeny amatersky, musí být tovární vyroby. Délka nesmí být větší než 5,08cm a šírší než 1,90cm. Tipy musí být umístěny podle velikosti. Hotové tipy musí být nositelné, musí zůstat jednotlivé a nesmí být zajištěny k sobě (tj. můžou být přeneseny na nehet). Design všech desetí tipů musí tvořit celek jako obrázek, ale tipy musí zůstat jednotlivě. Pokud práce nesplní požadavky, mohou být diskvalifikovány, nebo mohou ztratit body.

3. Mix Media Nail Art bude posuzována v těchto kategoriích: originalita, vizuální zájem, barva, prezentace, vyváženost, design & detail, délka tipu, celkový dojem, složitost, dimenze, provedení a téma.

Téma pro každou Mix Media Nail Art soutěže bude ohlášeno před začátkem soutěžního roku. Soutěžící musí připravit a podat písemný popís složený ze dvou částí: jedna popisující produkt a proces použitý při jeho výrobě (NEJMENUJTE konkrétní značky, či výrobce), a druhá vyprávějící příběh vaší interpretace tématu. Neposkytnutí této informace bude mít za následek ztráty 5 bodů v celkovém hodnocení. NEZAHRNUJTE SVÉ JMÉNO.

Tato pravidla platí pro každou kategorii:

1.Všechna pravidla specifikovaná pro individuální soutěžní kategorie (3-D Nail Art, Hand Painted Nail Art and Airbrushing) musí být dodržená.

2.Soutěžící NESMÍ používat umělecká díla, design, či loga chráněné autorskými právy.

3.Veškerá práce musí být ukončena před soutěží. Nebudou poskytovány pracovní místa, místo k sezení, ani elektrické zásuvky.

4. Na původní barvě typů nezáleží.

5. Může být použit Top coat, UV gel, nebo třpytivý lak.

6. Pro přípravu designem nesmí být použité žádné formičky nebo jiné pomůcky (jen typy).

7. Soutěžící mohou použít podobnou verzi umění, designu, či loga, které je chráněné autorskými právy, verze však nesmí být identická s originálem. Pokud umělecké dílo nesplňuje požadavky, rozhodčí stanoví mínusové body.

8. Přáce budou posuzováne při prezentaci.

9. Jakýkoliv 3-D Nail Art, Hand Painted Nail Art Nail Art nebo Airbrushing, který už vyhrál první místo v soutěži NAILPRO nesmí být znovu použit vítězem, či zkopírován ostatními soutěžícími v dalších soutěžích NAILPRO. Pracovníci NAILPRO soutěže si vyhrazují právo diskvalifikovat jakýkoliv design, který shledají příliš podobným výhernímu designu. Jakákoliv diskuze o designu s pracovníky NAILPRO soutěže bude držena v přísné tajnosti.

KONTAKT
Olga Andělová
+420 605 98 98 62
info@nailproczech.com