Hlavní pravidla soutěže a info 2023

Kvalifikace

NAILPRO EEu nehtová soutěž je otevřená všem kosmetickým profesionálům, kteří jsou kvalifikovaní, či způsobilí, k provádění nehtařských služeb. Studenti, či kosmetičtí profesionálové ze států, nebo zemí, kde není licence vyžadována mohou také soutěžit. Může však být požádáno o předložení dokladu potvrzující licenci, či kvalifikaci (certifikáty, nebo dopis potvrzující zaměstnání v salonu).

Pravidla

1. Veškerá práce pro jednotlivé nominace musí být splněna soutěžícím registrovaným do soutěže. Jestliže dojde k porušení tohoto pravidla, soutěžícímu bude zakázán vstup na jakoukoliv NAILPRO soutěž po dobu jednoho roku.

2. VEŠKERÁ PRÁCE MUSÍ BÝT VYTVOŘENÁ NA MÍSTĚ, NENÍ-LI ŘEČENO JINAK. Předpřipravené práce jsou zakázány, není-li řečeno jinak. Jestliže dojde k porušení tohoto pravidla, soutěžícímu bude zakázán vstup na jakoukoliv NAILPRO soutěž po dobu jednoho roku.

3. Pokud bude zjištěno, že soutěžící, či modelka, nejsou v souladu s pravidly NAILPRO, ať už před, během, nebo po skončení soutěže, může být subjekt diskvalifikován, nebo mu budou strženy body. Jestliže bude soutěžící diskvalifikován po ocenění, a byla mu předána cena, peněžitá, či jiné ocenění, diskvalifikovaný soutěžící musí vrátit personálu NAILPRO pohár a ostatní získané ceny. Soutěžícímu bude také udělen zákaz účasti na NAILPRO soutěžích po dobu jednoho roku.

4. Soutěžící jsou zodpovědní za to, že oni a jejich modelky rozumí a souhlasí s pravidly soutěže. Nedodržení může vyústit v diskvalifikaci, nebo stržení bodů na základě rozhodnutí NAILPRO personálu.

5. Soutěžící se musí dostavit podle naplánovaného času, aby získal vstupní informace. Pozdní příchody, či vystoupení nemusí být tolerovány. Přihlášky do soutěže mohou být podány i někým jiným, než samotným soutěžícím. NAILPRO není zodpovědná za dílo odevzdané někým jiným, než soutěžícím.  Soutěžicí musí také zajistit přepravu soutěžního díla po ukončení soutěže.

6. Soutěžící si musí přivést vlastní modelku, je-li modelka vyžadována. Modelce musí být nejméně 18 let, nebo pokud přinese podepsaný souhlas rodičů a pokud jeden, či oba rodiče budou přítomni při modelingu nezletilé modelky. Modelka musí po vyžádání personálem NAILPRO předložit občanský průkaz. Pouze živé osoby mohou sloužit jako modelky.

7. Soutěžící si musí přinést všechny potřebné produkty a pomůcky, včetně lampy, prodlužovací kabel pro každou soutěž, které se zúčastní. Produkty musí být v označených lahvičkách, NO NAME materiály jsou zakázané.

8. Pravidla budou přezkoumána pouze v povinných otázkách, nebo instruktáži 5-15 minut před začátkem každé soutěže, pokud nebude uvedeno jinak.

9. Jakmile začne instruktáž, nebo dotazování, soutěžící se nesmí dotýkat své modelky a to až do začátku soutěže. Nedodržení bude mít za následek diskvalifikaci.

10. Během soutěže nesmí modelka nijak pomáhat soutěžícím. Modelka nesmí sfoukávat prach, olizovat nehty kdykoliv před okamžikem hodnocení. Jestliže modelka bude požádána personálem k ukončení porušování pravidel, bude na porotě, zda okamžitě diskvalifikují soutěžícího pro špatné modelčino chování.

11. Soutěžící musí mít veškeré produkty, které budou používat na své pracovní ploše a veškeré kufříky musí být zavřeny. Po začátku soutěže soutěžící nesmí otevřít kufříky bez přítomnosti personálu.

12. Misky obsahující kuličky, kamínky, či jiné objekty nejsou na pracovišti povoleny.

13. Jakékoliv nepovolené materiály nalezené na pracovišti soutěžícího budou zabaveny a soutěžící může být po zvážení personálu diskvalifikován. Produkty budou vráceny po skončení slavnostního ceremoniálu a poté pouze na vyžádání.

14. Jakmile soutěž začne, soutěžící či modelky NESMÍ bez povolení personálu opustit soutěžní oblast. Nedodržení bude mít za následek diskvalifikaci.

15. Po skončení soutěže, musí soutěžící okamžitě přestat s prací a opustit pracoviště. Soutěžícím NENÍ dovoleno dotýkat se své modelky dokud neskončí posuzování. Nedodržení bude mít za následek diskvalifikaci.

16. Po skončení soutěže se modelky musí odebrat na místo, které jim sdělí personál. Modelka NESMÍ opustit soutěžní plochu, dokud je neuvolní personál.

17. Během posuzování, modelky NESMÍ mluvit s ostatními modelkami, či porotou.

18. Modelky NESMÍ mít jakýkoliv šperk na rukou, zápěstích, či pažích a to včetně hodinek. Nesplnění pravidla bude mít za následek stržení 5 bodů z celkové kategorie. Toto pravidlo se nevztahuje na modelky Fantasy Nail Art.

19. Modelky mají ZAKÁZÁNO během posuzování hýbat s oponou porotců.

20. Soutěžící mají ZAKÁZÁNO vstupovat, či pohybovat se v blízkosti posuzovací oblasti. Nedodržení bude mít za následek diskvalifikaci.

21. Po nařízení musí všichni soutěžící uklidit své pracoviště a opustit soutěžní oblast.

22. Soutěžící dostanou jednu (1) židli – jestliže nebude zapotřebí židlí, můžete použít dvě, avšak pokud bude židlí nedostatek, budete se muset vzdát židle navíc.

23. Pokud soutěžící nesouhlasí s výsledky poroty, je povinností, aby to bylo projednáno s respektem. Pokud je chování soutěžícího neuctivé, je na zvážení poroty, zda-li bude soutěžícímu umožněno zúčastnit se v dalších NAILPRO soutěžích.

24. NAILPRO personál si vyhrazuje právo na konečnou interpretaci pravidel.

Informace ohledně přihlášek

Soutěžící se můžou přihlásit více než jednou. Přihlášení k soutěži a včasná registrace je na soutěžícím. Nebudeme přijímat přihlášky dříve než před příjezdem na místo a neneseme odpovědnost za navrácení přihlášky soutěžícímu. Registrace nebude přijatá dokud nebude zaplacen vstupní poplatek.

Informace

Tyto pravidla soutěže platí pro pohár NAILPRO EEU.

1. Při registraci soutěžící a jejich modelky dávají souhlas Creative Age Publications, Inc. a Eastern Europe Nail Association a všem jejím vlastnictví k využití v jakékoliv formě, nebo způsobem, který se bude hodit magazínům, stránkám, či projektů firmy Creative Age Publication. Kromě toho dáváte souhlas pořizovat fotografie a videa, jako například ta vytvořená na výstavě, včetně těch pořízených fotografy, či lidmi najatými firmou Creative Age Publications. Není omezena Nailpro soutěží. Veškeré fotografie, obrázky, či videa jsou majetkem Creative Age Publications a Eastern Europe Nail Association a nesmí být použity bez písemného prohlášení. Vaše registrace je považována za písemný souhlas.

2. Při registraci dostanete certifikát o účasti společně s náramkem a/nebo kulatou nálepkou s číslem. Náramky jsou pro modelku a jsou barevně rozlišeny pro každou soutěž. Nováčci získají dodatečný bílý, náramek pro každou soutěž, ve které se účastní. Dejte pozor, abyste modelce příliš neutáhli náramek. Nezaškrťte modelčino zápěstí. OTOČTE, PROSÍM, ČÍSLA TAK, ABY SMĚŘOVALY OD MODELKY.

3. Témata: Soutěžící se musí orientovat na zadané téma. Jestliže nebude dodrženo téma, hrozí diskvalifikace, či odečtení bodů. Toto bude na rozhodnutí NAILPRO personálu a rozhodnutí bude zveřejněno během předání cen. Pamatujte, že barva, či barevný odstín jsou vedené jako téma, proto nemůže být použita jiná barva (není-li řečeno jinak).

4. Soutěžící musí při registraci určit úroveň jejich zkušeností (nováček, veterán), s výjimkou soutěžení v nedivizních soutěžích.

Je odpovědností soutěžícího zajistit, aby byl zaregistrován ve správné divizi. Pokud zjistíme, že jste se identifikovali jako nováček, když jste ve skutečnosti veterán, budete diskvalifikováni a musíte vrátit trofej a všechna poskytnutá ocenění.

 • Nováček: soutěžící nikdy neobsadil první místo v jakékoliv DIVIZNÍ soutěži v kategorii nail art.
 • Nováček: soutěžící nikdy neobsadil první místo v jakékoliv DIVIZNÍ soutěži v technické kategorii.
 • Veterán: soutěžící získal první místo v jakékoliv DIVIZNÍ soutěži v kategorii nail art.
 • Veterán: soutěžící získal první místo v jakékoliv DIVIZNÍ soutěži v technické kategorii.

Nedivizní soutěžící se skládají jak z nováčků, tak veteránů. První místo nikoho nepovýší v divizi.

Pokud soutěžící startoval v NailPro a obsadil první místo v kategorii nail art, nadále účinkuje v nail art soutěžích jako veterán, v technických kategoriích si může zvolit divizi nováčků nebo veteránů.

Pokud soutěžící startoval v NailPro a obsadil první místo v technické kategorii, nadále účinkuje v nail art a v technických  soutěžích jen jako veterán.

DIVIZNÍ SOUTĚŽE

Nail art Kategorie:

 • Hand Painted Nail Art – malba akrylem v tip boxu.
 • Gel Hand Painted Nail Art – malba gelovou barvou v tip boxu.
 • 3D nail art v tip boxu.
 • Mixed Media v tip boxu.
 • Fantasy nail art – práce se připravuje předem.

Technické kategorie:

 • 3 in 1 – francie na tipech plus francie na šablonách plus ideální pár (gel nebo akryl), čas 2,5 hodiny, jeden soutěžicí, dvě ruce.
 • Free style
 • Five style
 • French twist – nazdobená francie, 1 hodina 45 minut, jedna ruka.
 • Salon Success – 1 hodina 30 minut, dvě ruce.
 • Sculptured Stiletto – gel nebo akryl, 2 hodiny, jedna ruka.
 • Extreme Stiletto Design (gel nebo akryl) – 2 hodiny, jedna ruka.
 • On My Own, modeláž na sobě, 1 hodina 30 minut, jedna ruka.

NEDIVIZNÍ SOUTĚŽE

 • Soak Off – 30 minut, dvě ruce.
 • Soak Off Nail Art – 1 hodina, jedna ruka.
 • Perfect Match – Ideální pár – francie na tipech plus francie na šablonách = ideální pár (gel nebo akryl), čas 1,5 hodiny, dva soutěžicí, dvě ruce.
 • Tip & Overlay Relay – týmová francie na tipech – gel nebo akryl, tři kola po 25 minut, jedna ruka.
 • Embossed foil art – design pomocí folie.
 • All about a bling – třpytivý design s kamínků.

5. Tým soutěžících, kteří se chtějí účastnit NAILPRO Cup Team Challenge musí oznámit sklad svého týmu při registraci. Počet členů týmů je neomezený, ale pouze skóre získané členy týmu, kteří se dostanou do top 10 se započítají do NAILPRO týmového poháru. (Jestliže se soutěžící připojí k týmu, nebo změní tým v průběhu show, skore získané soutěžícím v přechozích soutěžích zůstanou původnímu týmu.)

6. Soutěžící kteří soutěží za tým výrobce, musí používat pouze produkty výrobce, s vyjímkou pilníků a kovového nářadí. Soutěžící můžou být oblečené do triček výrobce s logem. Modelky musí být oblečené do černých triček bez log.

7. Ceny

DIVIZNÍ SOUTĚŽE
Nováčci-vítězové obdrží kovovou trofej, dárky, dárkové certifikáty budou-li poskytnuté.
Veteráni získají trofej a peněžní odměnu.
NEDIVIZNÍ soutěže slučují jak nováčky, tak veterány. Ceny uděleny v těchto soutěžích budou medaile, dárky, dárkové certifikáty, peněžité odměny – podle rozhodnutí organizátorů.

Nové soutěže mohou mít jinou výherní strukturu. Vítězové získají medaile, nebo trofeje. Pro bližší informace prosím zkontrolujte individuální pravidla. Vstupní poplatky závisí na soutěží. Pro informace prosím kontrolujte individuální pravidla každého šampionátu.
7a – SOUTĚŽE NA JEDNÉ RUCE – Pokud sdílíte jednu modelku, rádi bychom požádali, abyste našli soutěžícího na stejné úrovni. Například veterán a veterán, nebo nováček a nováček. Pro porotu je pak jednodušší posuzovat. Toto není pravidlo, pouze doporučení.

8. NAILPRO soutěže využívají analytický systém bodování pro posouzení soutěžních práci. Tři porotci hodnotí vystoupení nováčků a veteránů jako dvě odlišné skupiny. Prostřednictvím eliminačního procesu, porota vybere ne více než deset finalistů v každé úrovni (TOP 10), ve kterých mají skórovat. Nedivizní soutěže využívají stejné hodnocení a systém rozhodování.

9. Finalisté na každé úrovni jsou posuzovány současně během skórovacího procesu. Finalisté jsou hodnoceni v deseti kategoriích; každá kategorie má hodnotu deseti možných bodů a to od 1 (nepřijatelné) do 10 (bezchybný), není-li uvedeno jinak. Každý ze tří rozhodčí jsou zodpovědní za tři až čtyři kategorie. Kategorie pro každou soutěž jsou uvedeny v pravidlech specifických pro onu soutěž. Pouze finalisté obdrží výsledkové listiny.

10. Pořadatelé vypočítají konečné skóre a porota ověří umístění před propuštěním finalistů. Jakékoliv nejasnosti budou rozhodnuty hlavním rozhodčím. Rozhodnutí porotců je konečné.

11. Přístup k soutěžní oblasti je přístupná pouze soutěžícím, modelkám a NAILPRO personálu.

The NailPro pohár – individuální a týmový

1. Nejméně čtyři soutěžící v každé soutěži jsou vyžadováni, aby soutěž postupovala podle plánu. To znamená, že v každé skupin musí být čtyři veteráni a čtyři nováčci, nebo čtyři nedivizní. Pokud se nepodaří uskutečnit soutěž, nováčkům bude umožněno soutěžit ve veteránské divizi, avšak pouze pro danou soutěž. Pokud vyhrají, nepostoupí o úroveň výš. Nebude vyplacená žádná náhrada, či registrační poplatek, pokud nebude soutěž zrušena.

INDIVIDUÁLNÍ POHÁR
Soutěžící, který v průběhu celé soutěže NAILPRO šampionát Východní Evropy 2017-2018 získá nejvyšší počet bodů, získá hlavní cenu – plně hrazený zájezd do Las Vegas, do soutěží o NAILPRO POHÁR 2018. Soutěžící dostane také Hlavní Pohár NAILPRO Východní Evropy a titul Šampion Východní Evropy a bude držitelem Poháru Pohárů NAILPRO Východní Evropy.

TÝMOVÝ POHÁR
Když se každý člen týmu stane finalistou jako jednotlivec, dostane své body. Tyto společné body se sčítají ke generálnímu týmovému skóre v boji o pohár družstev. Diskvalifikovaní členové nezískají žádné body. Vítězný tým EEU poháru získá: týmový pohár – každý člen týmu získá medaili.
Soutěžící a modelky by měli navštívit Slavnostní Ceremoniál a vyzvednout si ceny. Po ceremonii, NAILPRO EEU personál poskytne finalistům listy s výsledky a porota bude k dispozici pro dotazy a bude moci dát rady pro zdokonalení. Pravidla a informace nejsou předmětem k diskuzi.

Registrace

Registrace je možná do 22. 9. 2024. Před samotnou registrací doporučujeme přečíst doprovodné informace o nominacích i divizích.