Hand painted nail art

Divizní umělecká nominace, ve které na zadané téma vzniká technikami ruční malby gelovými barvami (GHPNA) nebo akrylovými barvami (АHPNA) nail art design. Tipbox 10 tipů. Téma je vyhlášeno před zahájením registrace.

Pravidla

Soutěžící si mohou podat více než jednu přihlášku, ale musí zaplatit vstupní poplatek za každou podanou přihláškou zvlášť. Pouze přihláškám, které se dostanou do Top 10 se započítají body do NailPro Poháru. Jestliže podáváte více než jednu přihlášku, pouze práce s nejvyšším skore v Top 5 se započítají do NP poháru, jak individuálně, tak za i za tým. Hand Painted Nail Art přihlášky mohou být podány i někým jiným, než soutěžícím. Nemusíte být přítomni, abyste se přihlásili do soutěže. Téma pro každou TipBox soutěž bude ohlášeno před začátkem soutěžního roku. Téma musí být dodržené na všech deseti nehtech. Veškerá práce musí být ukončena před soutěží. Nebudou poskytovány pracovní plochy, místo k sezení, ani elektrické zásuvky.

1. Soutěžní box musí obsahovat set deseti jednotlivých tipů výrobce. Nesmí být vyrobeny amatérsky – musí být tovární výroby. Délka nesmí být větší než 5,08cm (2 palce) a šírší než 1,90cm. Tipy musí být odstupňovány podle velikosti. Hotové tipy musí být nositelné. Design musí být namalován pouze ručně. Tipy musí zůstat jednotlivé a nesmí být fixované k sobě. Design musí zahrnout všech deset tipů jako obrázek, ale tipy musí zůstat jednotlivě. Pokud tipy nesplní požadavky, mohou být diskvalifikovány, nebo mohou ztratit body. Podložka musí být 15,24 cm x 20,32 cm hluboký. 0,63 cm vysoký. Musí být plochý, rovný a stabilní.

2. Veškerá práce musí být vykonaná pouze ručně – gelem v případě gelové varianty nebo akrylem v případě akrylové. Airbrushing je zakázán. Jakákoliv forma razítkování je zakázaná.

3. Povrch tipů musí být hladký – ŽÁDNÉ vyvýšené povrchy.

4. UV Top coat nebo čírý lak můžou být použité, ale nesmí obsahovat třpytky.

5. Soutěžící mohou použít imitaci uměleckého díla, designu, či loga, které je chráněné autorskými právy, verze však nesmí být identická s originálem. Za porušení tohoto pravidla budou stažené body nebo diskvalifikace.

6. Soutěžící musí připravit a předložit písemné prohlášení ve dvou částech: jedna podrobně popisuje produkty a procesy použité k vytvoření umění (NEJMENUJTE konkrétní značky nebo výrobce) a druhá vypráví příběh vaší interpretace tématu. Popis musí být v anglickém jazyce. Neposkytnutí těchto informací bude mít za následek srážku 5 bodů z celkového skóre. NEUVÁDĚJTE SVÉ JMÉNO.

7. Práce bude posuzováná na základě těchto kriterii: originalita, vizuální zájem, barva, prezentace, vyváženost, design, detail, celkový dojem, složitost, provedení, délka tipu a téma.

8. Jakákoliv práce která vyhraje, nebo už vyhrála první místo v soutěži Nailpro nesmí být znovu použit vítězem, či zkopírován ostatními soutěžícími v dalších soutěžích NailPro. Pracovníci Nailpro soutěže si vyhrazují právo diskvalifikovat jakýkoliv design, který shledají příliš podobným výhernímu designu. Jakákoliv diskuze o designu s pracovníky Nailpro soutěže bude držena v přísné tajnosti.

Kritéria

Rozhodčí 1
  • Design je inovativní (nový a originální)
  • Design je unikatní (odlišní od ostatnách designů viděných v minulosti a jiných vystoupeních)
  • Design je v rámci pokynů, pravidel, autorských práv
  • Design upoutá vaši pozornost
  • Design udrží vaši pozornost
  • Design dále přitahuje vaši pozornost k novým detailům
  • Barvy podtrhnou design
  • Barvy se vzájemně doplńuji
  • Prezentace je hodnocena na základě pravidel Ruční malby
  • Práce je skvěle prezentována
  • Bylo vynaloženo úsilí k prezentaci tohoto vystoupení
  • Písemný popis je kompletní a srozumitelný
Rozhodčí 2
  • Různé prvky designu jsou dobře vyvážené a tvoří jeden harmonický celek.
  • Souhrn designu je v harmonii s častmi jednotlivých dílů.
  • Design obohacuje téma.
  • Design je dobře promyšlený.
  • Design je kompletní a v kvalitním provedení.
  • Detaily jsou čisté a precizní.
  • Detaily dodávaji rozměr, jejích kompozice tvoří celek.
  • Práce vyvolává excelentí celkový dojem.
  • Práce je kompletní a kvalitně odvedena.
  • Veškerá práce je tvořena ručně.
Rozhodčí 3
  • Design je složitý, vyžaduje zručnost a úsilí.
  • Design zahrnuje řadu technik.
  • Celková kvalita práce prokazuje vynikající umělecké schopnosti.
  • Provedení je úhledné, čisté a precizné.
  • Tipy jsou odstupňovány podle délky a tvaru.
  • Délka tipu nesmí být větší než 5,08cm.
  • Šířka nesmí být větší než 1,90cm.
  • Téma je zřejmé.
  • Téma je očividně na všech 10 nehtech.
  • Design obohacuje téma.

Registrace

Registrace je možná do 22. 9. 2024. Před samotnou registrací doporučujeme přečíst doprovodné informace o nominacích i divizích.