Extreme stiletto design

Divizní umělecko – technická nominace, ve které mají soutěžící 2 hodiny na to, aby vytvořili na jedné ruce za pomocí šablon, nehty ve tvaru Stiletto. Mohou být použity pouze profesionální nehtové stavební materiály (akryl, gel) použité v příslušném systému. Návrh musí být originální a musí vykazovat umělecký talent účastníka. Téma je vyhlášeno před zahájením registrace.

Pravidla

1. Soutěžící budou mít dvě hodiny (pokud není uvedeno jinak – zkontrolujte rozhvrh kvůli času) na dokončení tvaru stiletto na jedné ruce a vytvoření akrylového, či gelového výrobku originálním a uměleckým způsobem. Tipy a lepidlo NEJSOU povoleny. POLYGEL JE ZAKÁZÁN.  Dva soutěžící mohou mít jednu modelku.

2. Nehty musí být minimálně 5,08 cm dlouhé. Tato délka se počítá od nejnižšího bodu kutikuly po konec volného nehtu. Nehtům kratším, než tento rozměr, bude odečteno 10 bodů z celkového skore.

3. Může být použita kamufláž.

4. Nesmí být použit jakýkoliv lak na nehty, akrylové, či gel painty (barvy na zdobení). Zdobení (malba) není povolena. Razítkování je zakázané. Fólie jsou zakázané. Design musí být proveden jen modelujícími materiály (hustý barevný gel). Design musí být tvořen pouze štětcem.

5. Mohou být použity třpytky jakékoliv velikosti, ale ne více než na 20% designu. Kamínky jsou povoleny.

6. Design nesmí pokrývat více jak 10% nehtového lůžka.

7. Ozdoby jsou zakázané.

8. Veškerá práce musí být provedena na místě. Předpřipravené práce jsou zakázány.

9. Téma pro každou soutěž Extreme Stiletto Design  bude ohlášeno před začátkem soutěžního roku. Pokud není určeno téma, design je na vás. Téma musí být splněno na všech pěti nehtech.

10. Povrch nehtového prodloužení musí být ve stejné úrovni – ŽÁDNÉ zvýšené povrchy. “C” oblouk se je v rozmezí mezi 40 – 50%. Tloušťka salonních nehtů přibližně 0,25 – 0,76 je ideální (tloušťka kreditky).

11. Soutěžící nesmí používat jakékoliv dílo, design, či logo chráněné autorskými právy.

12. Veškeré pilníky a pěnové pilníky musí být čisté a nepoužité; leštičky jsou povoleny. Razítka, fixy, šablony pro vytvoření designu jsou zakázané. Bruska je povolena pro pilování povrchu, design se musí vytvořit pouze štětcem.

13. Čistící produkty (mýdla atd.) a hydratační produkty (olejíčky, krémy, pleťové vody) jsou povoleny. Mísy obsahující kuličky nebo jiné látky jsou povoleny.

14. Všechny prodloužené nehty musí být vyleštěny do vysokého lesku leštěním v akrylovém systému, nebo aplikováním top coatu, nebo použitím top gelu v gelovém systému. Žádné jiné laky, včetně třpytivého laku, nejsou povoleny.

15. Extreme Stiletto Design bude posuzováno v těchto kategoriích: boční struktura a tvar, téma, design, povrchová struktura a „c“ oblouk, kontrola výrobku a oblast kutikuly, komplikovanost designu, detaily, délka, barva, vyvážení designu a celkový dojem.

16. Jakýkoliv Nail Art design který vyhraje, nebo už vyhrál, první místo v soutěži NAILPRO nesmí být znovu použit vítězem, či zkopírován ostatními soutěžícími v dalších soutěžích NAILPRO. Pracovníci NAILPRO soutěže si vyhrazují právo diskvalifikovat jakýkoliv design, který shledají příliš podobným výhernímu designu. Jakákoliv diskuze o designu s pracovníky NAILPRO soutěže bude držena v přísné tajnosti.

Kritéria

Rozhodčí 1
  • Prodloužený nehet je v naprostém souladu se stranami přírodního nehtu.
  • Oblouk prodloužených nehtů je stejně umístěn.
  • Tvar je symetrický a stejný jak individuálně, tak i jako celek.
  • Celý povrch prodlouženého nehtu je hladký.
  • Celý povrch nehtů je velmi leský (bez škrábanců).
  • Hrany nehtů jsou dokončené a hladké.
  • Nehty jsou perfektně čisté (bez známek prachu).
  • Design je dobře provedený.
  • Celkové vystoupení je kompletní a nepotřebuje zlepšení.
  • Téma bylo dodrženo na všech pěti nehtech; v opačném případě je následkem odečtení 20 bodů.
  • Design je kompletní a nepotřebuje zlepšení.
  • Design zahrnuje řadu technik.
  • Design dodržel barevnou paletu tématu.
Rozhodčí 2
  • Vrchní povrch prodloužených nehtů je hladký a dokonale tvarovaný.
  • Spodní povrch prodloužených nehtů je hladký a dokonale tvarovaný.
  • Zakřivení prodloužených nehtů je symetrické a stejné.
  • Hloubka zakřivení se pohybuje mezi 40 – 50%.
  • Procento zakřivení obohacuje modelčiny nehty.
  • Materiál je zcela bez bublinek a důlků.
  • Veškerá práce je plně pod kontrolou a barva výrobku je stejná.
  • Na kůži modelky není žádný materiál.
  • Materiál je ve stejné úrovni s přirozeným nehtem a co nejblíže kutikule.
  • Modelčina kůže v oblasti kutilkuly je v excelentním stavu (bez záděrek).
  • Design tvoří výzvu, vyžaduje zručnost a usilí.
  • Design zahrnuje řadu technik.
  • Komplikovanost designu je zřejmá.
  • Detaily designu jsou čisté a precizní.
  • Design má přiměřené detaily.
  • Detail obohacuje design.
Rozhodčí 3
  • Délka, měřená od kutikuly ke konci prodlouženého nehtu, je stejná mezi odpovídajícími nehty (malíček k malíčku, atd.) a proporcionální vzhledem k ostatním nehtům.
  • Požadovaná délka je dodržena.
  • Barvy podtrhnou design.
  • Barvy se vzájemně doplňují.
  • Barvy jsou dobře promyšlené a umístěné.
  • Design je promyšlený.
  • Design doplňuje barvu.
  • Různé prvky designu jsou dobře vyvážené, nejsou ani příliš řídké ani příliš nahuštěné.
  • Nehty doplňují modelčinu ruku.
  • Tloušťka je vhodná pro styl soutěže nehtových prodloužení (tloušťka vizitky, přibližně 0,25 – 0,76 mm je ideální).
  • Celkové vystoupení je kompletní a nepotřebuje zlepšení.

Registrace

Registrace je možná do 10. 10. 2023. Před samotnou registrací doporučujeme přečíst doprovodné informace o nominacích i divizích.