Mixed media nail art

Míchání technik – divizní nominace, na set 10 tipů je vytvořen nail art design na dané téma za použití minimálně tří technik. Téma je vyhlášeno před zahájením registrace.

Pravidla

Tyto pravidla platí pro všechny tyto techniky – Hand Painted Nail Art, 3-D Nail Art a Airbrushing. Porušení těchto podmínek vyústí ve ztrátu 10 bodů za každou nepoužitou techniku.

1. Soutěžící si mohou podat více než jednu přihlášku (nevztahuje se na on line soutěž), ale musí zaplatit vstupní poplatek za každou podanou přihláškou zvlášť. Pouze přihláškám, které se dostanou do top 10 se započítají body do NAILPRO Poháru. Jestliže podáváte více než jednu přihlášku, pouze body s nejvyšším skore v top 10 se započítají do NP poháru, jak individuálně, tak i za tým.

2. Všechny práce musí obsahovat set 10 individuálně vymodelovaných tipů. Nesmí být vyrobeny amatérsky, musí být tovární výroby. Délka nesmí být větší než 5,08cm a šírší než 1,90cm. Tipy musí být umístěny podle velikosti. Hotové tipy musí být nositelné, musí zůstat jednotlivé a nesmí být zajištěny k sobě (tj. můžou být přeneseny na nehet). Design všech desetí tipů musí tvořit celek jako obrázek, ale tipy musí zůstat jednotlivě. Pokud práce nesplní požadavky, mohou být diskvalifikovány, nebo mohou ztratit body.

3. Mix Media Nail Art bude posuzována v těchto kategoriích: originalita, vizuální zájem, barva, prezentace, vyváženost, design & detail, délka tipu, celkový dojem, složitost, dimenze, provedení a téma.

Téma pro každou Mix Media Nail Art soutěž bude ohlášeno před začátkem soutěžního roku. Soutěžící musí připravit a podat písemný popis složený ze dvou částí: jedna popisující produkt a proces použitý při jeho výrobě (NEJMENUJTE konkrétní značky, či výrobce), a druhá vyprávějící příběh vaší interpretace tématu. Popis musí být v anglickém jazyce. Neposkytnutí této informace bude mít za následek ztráty 5 bodů v celkovém hodnocení. NEZAHRNUJTE SVÉ JMÉNO.

Tato pravidla platí pro každou kategorii:

1.Všechna pravidla specifikovaná pro individuální soutěžní kategorie (3-D Nail Art, Hand Painted Nail Art and Airbrushing) musí být dodržená.

2.Soutěžící NESMÍ používat umělecká díla, design, či loga chráněné autorskými právy.

3.Veškerá práce musí být ukončena před soutěží. Nebudou poskytovány pracovní místa, místo k sezení, ani elektrické zásuvky.

4. Na původní barvě typů nezáleží.

5. Může být použit Top coat, UV gel, nebo třpytivý lak.

6. Pro přípravu designem nesmí být použité žádné formičky nebo jiné pomůcky (jen typy).

7. Soutěžící mohou použít podobnou verzi umění, designu, či loga, které je chráněné autorskými právy, verze však nesmí být identická s originálem. Pokud umělecké dílo nesplňuje požadavky, rozhodčí stanoví mínusové body.

8. Mixed Media Nail Art bude posuzován na základě těchto kategorií: originalita, vizuální zájem, barva, prezentace, vyváženost, design, dimenze, celkový dojem, složitost, provedení, délka tipu a téma.

9. Jakýkoliv 3-D Nail Art, Hand Painted Nail Art Nail Art nebo Airbrushing, který už vyhrál první místo v soutěži NAILPRO nesmí být znovu použit vítězem, či zkopírován ostatními soutěžícími v dalších soutěžích NAILPRO. Pracovníci NAILPRO soutěže si vyhrazují právo diskvalifikovat jakýkoliv design, který shledají příliš podobným výhernímu designu. Jakákoliv diskuze o designu s pracovníky NAILPRO soutěže bude držena v přísné tajnosti.

Kritéria

Rozhodčí 1
  • Design je inovativní (nový a originální).
  • Design je unikátní (odlišný od ostatních designů viděných v minulosti a jiných vstupů).
  • Design upoutá vaši pozornost.
  • Design udrží vaši pozornost.
  • Design dále přitahuje vaši pozornost k novým detailům.
  • Barvy podtrhnou design.
  • Barvy se vzájemně doplňují.
  • Toto vystoupení je prezentováno v rámci pravidel 3-D, HPNA a Airbrushe.
  • Toto vystoupení je prezentováno jako by to bylo zvláštní umělecké dílo.
  • Bylo vynaloženo úsilí, aby tato prezentace byla úhledná a čistá.
  • Písemné prohlášení je obsaženo a je kompletní a srozumitelné.
Rozhodčí 2
  • Různé prvky designu jsou dobře vyvážené, nejsou ani příliš řídké ani příliš nahuštěné.
  • Souhrn designu je v harmonii s částmi celkového designu.
  • Design obohacuje téma.
  • Design je dobře promyšlený.
  • Detaily designu jsou čisté a precizní.
  • Design má přiměřené detaily.
  • Tipy jsou odstupňovány podle délky a tvaru.
  • Délka tipu nesmí být větší než 5,08cm.
  • Šířka nesmí být větší než 1,90cm pokud byly zploštěny.
  • Design vytváří vynikající celkový dojem.
  • Design je kompletní a nepotřebuje zlepšení.
Rozhodčí 3
  • Design tvoří výzvu, vyžaduje zručnost a usilí.
  • Design zahrnuje řadu technik.
  • Umělecké dílo je zřejmé a v rámci pravidel 3D modeláže.
  • Dimenze obohacuje téma a je vyvážené.
  • Design nesmí být vysoký více 2,54 cm od povrchu tipu.
  • Celková kvalita práce demonstruje vynikající umělecké schopnosti
   provedení je elegantní, čisté a precizní.
  • Téma je zřejmé a zcela vyvinuté.
  • Téma dodržené na všech 10 nehtech.

Registrace

Registrace je možná do 10. 10. 2023. Před samotnou registrací doporučujeme přečíst doprovodné informace o nominacích i divizích.