Foil embossed elegance nail art

Nedivizní nominace, ve které musí soutěžící připravit tipbox na 5 tipů, za použití pouze fólie na dané téma. Návrh musí být nakreslen a obtisknut fólií. Téma je vyhlášeno před zahájením registrace.

Pravidla

Účastníci nominace mají 45 minut (není-li uvedeno jinak) k dokončení práce na jedne ruce. Je nutné po stanovenou dobu vytvořit unikátní design pomocí potiskovací fólie (není-li uvedeno jinak).

1. Veškerá práce (design) se provádí na místě.

2. Nehty modelek mohou být připraveny před začátkem nominace, modelované v jedné barvě, jako základ pro realizaci soutěžní práce.

3. Nehty modelek by měly být modelovány v jedné barvě gelem nebo akrylem, opilované a vyleštěné. Pokud jsou nehty modelovány kamu barvou, pak je to považováno za jednobarevný základ. Nehty také můžou být pokryté lakem nebo barvou, jednobarevně, co je také považováno za jednobarevný základ.

4. Druhou barvu lze aplikovat pouze v době soutěže, za použití jakéhokoliv typu výrobku, gelu, akrylu, barvy, laku atd., – ale pouze během soutěže.

5. Žádné zdobení, flitry, žádné malby na povrchu nejsou povolené do začátku soutěže.

6. Soutěžní práci lze provádět i na přírodních nehtech. Povrch nehtů by měl být hladký.

7. Design musí být vytvořen fólii a musí pokrývat alespoň 1/2 povrchu nehtu. Design může být také umístěn v oblasti nehtového lůžka. Jakékoliv dekorace (kameny, 3D) nejsou povoleny!

8. Pokud nominace má konkretní téma, pak by mělo být zřejmé na všech pěti nehtech.

9. Objemový design na povrchu nehtů by měl být pokryt fólií.

10. Drobné zdobení (bujonky, pixies) mohou být, ale neměly by překročit 10% celkového designu.

11. Jako lesk může být použit UV gel a lak pro lesk nehtů.

12. Účastníci mohou používat podobnou verzi autorského umění, designu nebo loga, ale neměli by být totožní s originálem. Pokud práce nesplňuje kritéria hodnocení, body budou sníženy.

13. Elegantní reliéfní design fólie bude hodnocen v následujících kategoriích: originalita, vizuální zájem, barva, prezentace, vyvážení, design, velikost, celkový dojem, složitost, zpracování, délka a téma nehtu.

14. Práce, Elegantní fólie s reliéfním designem nehtů, který zvítězil, nebo již získal první místo v soutěži NAILPRO, nemůže být vítězem znovu proveden nebo kopírovat jinými soutěžícími v následujících soutěžích NAILPRO. Soutěžící NAILPRO si vyhrazují právo diskvalifikovat každého účastníka, jehož design podle jeho názoru je příliš podobný designu vítězů. Jakákoliv diskuse o práci soutěžících mistrovství NAILPRO probíhá přisně tajně.

Kritéria

Rozhodčí 1
  • Design je inovativní (nový a originální).
  • Design je jedinečný (na rozdíl od ostatních, které porotci viděli v minulosti).
  • Design je v souladu se zásadami autorských práv.
  • Design přitahuje vaši pozornost.
  • Design udržuje vaši pozornost.
  • Design vás nutí znovu a znovu věnovat pozornost jeho detailům.
  • Návrh barevného řešení.
  • Barvy se vzájemně doplňují.
  • Délka, měřená od kutikuly až po konec nehtu, je shodná mezi nehty stejného jména (malíček na malíček, atd.) a také se úměrně shoduje délka je vhodná pro vizuální zlepšení nehtů v nominaci a je blízká soutěžnímu stylu; Poměr 1: 1 délky nehtového lůžka k volnému okraji je ideální za předpokladu, že délka vypadá vyváženě na rukou modelky.
Rozhodčí 2
  • Různé prvky design jsou dobře vyvážené, ani příliš bídné, ani přebytečné detaily tvoří jeden harmonický obraz.
  • Design odpovídá tématu.
  • Design je dobře promyšlený.
  • Design je dokončen a kvalitně proveden.
  • Díly jsou čisté a přesné.
  • Detaily přidají vzoru na objemu.
  • Je zřejmá umělecká práce, která je prezentována v rámci principů a pravidel Foil Embossed Elegance Nail Art.
  • Velikost prvků designu téma posilují a jsou vyvážené.
  • Design je vyvýšen nad povrchem, aby zvýraznil umělecké dovednosti.
  • Design dělá dobrý dojem.
  • Design je dokončen a vyroben s vysokou kvalitou.
Rozhodčí 3
  • Složitý design vyžadující speciální dovednosti.
  • V návrhu je zapojeno několik technik.
  • Celková kvalita práce prokazuje vysoké umělecké mistrovství.
  • Práce elegantní, čisté a přesné.
  • Forma je symetrická a stejná na každém nehtu.
  • Forma je symetrická a stejná na všech nehtech.
  • Téma je zřejmé a plně vyobrazené.
  • Téma je sledováno na všech 5 nehtech.

Registrace

Registrace je možná do 10. 10. 2023. Před samotnou registrací doporučujeme přečíst doprovodné informace o nominacích i divizích.