Chrome / Stamping

Nedivizní nominace, ve které musí soutěžící připravit tipbox 5 tipů na dané  téma pouze s použitím chromu a razítek. Návrh by měl být z chromového podkladu a následně umělecky zdobený technikou razítkování. Téma je vyhlášeno před zahájením registrace.

Pravidla

1. Soutěžící může zaslat více než jednu práci, ale za každou musí zaplatit registrační poplatek. V Nailpro Cupu budou započítány pouze ty položky, které budou zařazeny do top-5. Pokud soutěžící zaslal více než jednu práci, bude do soutěže týmů a jednotlivců započítán pouze ten s nejvyšším počtem bodů. Pokud se slavnostního předávání cen nezúčastníte, musíte zajistit, aby si vaši práci někdo vyzvedl!

2. Soutěžící se sám rozhodne, zda bude osobně přítomen odevzdání práce nebo pověří třetím osobám, v každém případě vrácení soutěžní práce si musí zajistit sám. Nailpro Europa neručí za osud boxů po soutěži. Registrace prací bude probíhat pouze na místě soutěže, za přítomnosti boxů s pracemi a s plnou úhradou za účast.

3. K účasti je potřeba sada 5 jednotlivých tipů. Tipy musí být odstupňované. Musí být tovární výroby, nelze použít tipy domácí výroby. Musí být ve speciální krabici. Tipy  musí být  5,08 cm dlouhé a  1,9 cm široké v rovině, tj. pokud jsou ploché a měřené, pak by neměly být větší než uvedené rozměry.   Tipy s kompletním designem by měly být nositelné. Návrh musí být proveden výhradně ručně. Tipy musí být odděleny a nesmí být spojeny dohromady. Pokud tipy tyto požadavky nesplňují, může být soutěžní práce diskvalifikována nebo může být penalizována.

4. Prezentace provedené práce 5-ti tipů by mělo být připevněno k rovnému povrchu (jednobarevné, bez textury, žádný zrcadlový povrch) pro hodnocení.

5. Podložka musí být 15,24 cm x 20,32 cm hluboký. 0,63 cm vysoký. Musí být plochý, rovný a stabilní.

6. Na původní barvě tipů nezáleží.

7. Aplikace Chrome musí být zcela hladká a lesklá. Chrome musí pokrývat celý tip.

8. Barvy pro Chrome a Stamping jsou na vaší volbě, může být použita jedna ale i více barev. Pro Stamping jsou povoleny i metalické barvy.

9. Tipy musí mít rovný povrch.

10. Svůj původní design razítek nesmíte vylepšovat pomoci štětců nebo jakýchkoliv jiných nástrojů.

11. Lze použít vrchní lak nebo UV gel.

12. Téma je vyhlášeno na začátku soutěžního roku. Téma musí být viditelné pro každý tip zvlášť (na 5-ti tipech).

13. Soutěžící musí připravit a podat písemné prohlášení (V ANGLICKÉM JAZYCE) složené ze dvou částí: jedna popisující produkt a proces použitý při jeho výrobě (NEJMENUJTE konkrétní značky, či výrobce), a druhá vyprávějící příběh vaší interpretace tématu. Neposkytnutí této informace bude mít za následek ztráty 5 bodů v celkovém hodnocení. NEZAHRNUJTE SVÉ JMÉNO.

14. Všechny práce musí být dokončeny před začátkem soutěže. Během soutěže nebudou poskytovány místa k sezení ani elektrické zásuvky.

15. Chrome/Stamping bude hodnoceno v těchto kategoriích: originalita, vizuální zájem, barva, délka & tvar, vyváženost, design, technika razítkování, detail, celkový dojem, komplexnost, zpracování, aplikace chromu, detail.

16. Soutěžící mohou použít podobnou verzi umění, designu, či loga, které je chráněné autorskými právy, verze však nesmí být identická s originálem. Pokud umělecké dílo nesplňuje požadavky, rozhodčí stanoví mínusové body nebo diskvalifikaci.

Jakýkoli design Chrome/Stamping, který vyhraje nebo již vyhrál první místo v soutěži NAILPRO, nemůže být vítězem znovu použit nebo zkopírován jinými soutěžícími v následujících soutěžích NAILPRO. Zaměstnanci soutěže NAILPRO si vyhrazuje právo diskvalifikovat jakýkoli návrh, který považuje za příliš podobný vítěznému návrhu. Jakákoli diskuse se zaměstnanci soutěže NAILPRO o návrzích bude vedena přísně důvěrně.

Kritéria

Rozhodčí 1
  • Design je inovativní (nový a originální).
  • Design je jedinečný a upoutá vaši pozornost.
  • Design upoutá vaši pozornost.
  • Design udrží vaši pozornost.
  • Design stále přitahuje vaši pozornost k novým detailů.
  • Barvy vylepšují design.
  • Barvy se vzájemně doplňují.
  • Délka měřená podél křivky prodloužení je konzistentní mezi tipy a ve vzájemném poměru.
  • Tvar je symetrický a jednotlivě konzistentní.
  • Tvar je symetrický a konzistentní dohromady jako sada.
Rozhodčí 2
  • Různé designové prvky jsou dobře vyvážené, ani příliš málo, ani příliš moc.
  • Design je v souladu s částmi celého designu.
  • Návrh je kompletní a nepotřebuje vylepšení.
  • Design je dobře promyšlený.
  • Technika razítkování je čistá a ostrá.
  • Vzor tisku zvýrazňuje design a je vyvážený.
  • Vzor ražby je promyšlený a přesný.
  • Razící šablona je čistá a hotová.
  • Působí výborným celkovým dojmem.
  • Je kompletní a nepotřebuje žádné vylepšení.
  • Všechna pravidla soutěže byla dodržena.
Rozhodčí 3
  • Design je náročný, vyžaduje zručnost a úsilí.
  • Design je složitý a jemný.
  • Celková kvalita díla svědčí o výjimečném umění.
  • Zpracování je čisté, přehledné a precizní.
  • Chromová aplikace je čistá a přehledná.
  • Oblast kůžičky je čistá a chrom je blízko, ale ne na kůžičce (platí, pokud se soutěží na modelech).
  • Chromová aplikace je zcela hladká a lesklá.
  • Designové detaily jsou čisté a precizní.
  • Design má dostatečné detaily.

Registrace

Registrace je možná do 22. 9. 2024. Před samotnou registrací doporučujeme přečíst doprovodné informace o nominacích i divizích.