3D nail art

Divizní umělecká nominace, ve které musí být vytvořen Tipbox 10 tipů pomocí profesionálních materiálů (akryl, gel) a vytvořit tak 3D design založený na daném tématu. Téma je nastaveno před zahájením registrace.

Pravidla

1. Soutěžící mohou podat více než jednu přihlášku, ale musí zaplatit registrační poplatek pro každou přihlášku zvlášť. Pouze přihlášky, které se dostanou do top 10, se započítají do NAILPRO Poháru. Pokud se podává více než jedna přihláška na místě soutěže, pouze body z nejúspěšnější přihlášky se započítají do NP Poháru, a to jak individuálního, tak týmového.

2. 3D Nail Art přihlášky mohou být podány i někým jiným, než soutěžícím. Nemusíte být přítomni, abyste se přihlásili do soutěže.

3. 3D Nail Art přihláška musí obsahovat set deseti jednotlivých tipů výrobce. Nesmí být vyrobeny laicky, musí být tovarní výroby. Délka nesmí být větší než 5,08cm a širší než 1,90cm v ploché stavu. Tipy musí být odstupňovány podle velikosti. Hotové tipy musí být nositelné. Design musí být vyroben pouze ručně . Tipy musí zůstat jednotlivé a nesmí být zajištěny k sobě. Design může zahrnout všech deset tipů jako obrázek, ale tipy musí zůstat jednotlivě. Pokud tipy nesplňují požadavky, mohou být diskvalifikovány nebo mohou ztratit body.

4. Téma pro každou 3D Nail Art soutěž bude ohlášeno před začátkem soutěžního roku. Téma musí být dodržené na všech deseti nehtech.

5. Veškerá práce musí být ukončena před soutěží. Nebudou poskytovány pracovní místa k sezení, ani elektrické zásuvky.

6. Na původní barvě tipu nezáleží.

7. Veškerý nail art musí být vyroben profesionálními nehtovými produkty (barevné akrylové pudry a monomery, UV gel, lesk, kamínky, atd.)

8. Zdobení či ozdoby mohou být použity, ale nesmí překročit 25% celkového designu.

9. Může být použit vrchní lesk, UV top gel, nebo třpytivý lak.

10. Soutěžící mohou použít podobnou verzi umění, designu, či loga, které je chráněné autorskými právy, verze však nesmí být identická s originálem. Pokud umělecké dílo nesplňuje požadavky, rozhodčí stanoví mínusové body.
11. Soutěžící musí připravit a podat písemné prohlášení (V ANGLICKÉM JAZYCE) složené ze dvou částí: jedna popisující produkt a proces použitý při jeho výrobě (NEJMENUJTE konkrétní značky, či výrobce), a druhá vyprávějící příběh vaší interpretace tématu. Neposkytnutí této informace bude mít za následek ztráty 5 bodů v celkovém hodnocení. NEZAHRNUJTE SVÉ JMÉNO.

12. Prezentace: Deset tipů musí být PEVNĚ připevněny k plochému (jednobarevná, bez textury, či zrcadla), rovnému povrchu určenému k procesu hodnocení. Velikost povrchu musí být 15,24cm široká, 20,32cm hluboká a 0,63 cm vysoká a plocha musí být ROVNÁ, NA STEJNÉ ÚROVNI a ROBUSTNÍ. Jakákoliv přihláška nesplňující tuto podmínku bude diskvalifikována v době podání, či posuzování.

13. Hodnocení probíhá během soutěže.

14. 3D Nail Art bude posuzován na základě těchto kategorií: originalita, vizuální zájem, barva, prezentace, vyváženost, design, dimenze, celkový dojem, složitost, provedení, délka tipu a téma.

15. Jakýkoliv 3D Nail Art design který vyhraje, nebo už vyhrál, první místo v soutěži NAILPRO nesmí být znovu použit vítězem, či zkopírován ostatními soutěžícími v dalších soutěžích NAILPRO. Pracovníci NAILPRO soutěže si vyhrazují právo diskvalifikovat jakýkoliv design, který shledají příliš podobným výhernímu designu. Jakákoliv diskuze o designu s pracovníky NAILPRO soutěže bude držena v přísné tajnosti.

Kritéria

Rozhodčí 1
  • Design je inovativní (nový a originální).
  • Design je unikátní (odlišný od ostatních designů viděných v minulosti a jiných vystoupení).
  • Design je v rámci pokynů pravidel autorských práv.
  • Design upoutá vaši pozornost.
  • Design udrží vaši pozornost.
  • Design dále přitahuje vaši pozornost k novým detailům.
  • Barvy podtrhnou design.
  • Barvy se vzájemně doplňují.
  • Toto vystoupení je prezentováno v rámci 3D modeláže.
  • Toto vystoupení je prezentováno jako by to bylo zvláštní umělecké dílo.
  • Bylo vynaloženo úsilí, aby tato prezentace byla úhledná a čistá.
  • Písemné prohlášení je obsažené, a je kompletní a srozumitelné.
Rozhodčí 2
  • Různé prvky designu jsou dobře vyvážené, nejsou ani příliš řídké ani příliš nahuštěné.
  • Souhrn designu je v harmonii s částmi celkového designu.
  • Design obohacuje téma.
  • Design je dobře promyšlený.
  • Detaily designu jsou čisté a precizní.
  • Design má přiměřené detaily.
  • Umělecké dílo je zřejmé a v rámci pravidel 3D modeláže.
  • Dimenze obohacuje téma a je vyvážené.
  • Design nesmí být vysoký více 2,54 cm od povrchu tipu.
  • Design vytváří vynikající celkový dojem.
  • Design je kompletní a nepotřebuje zlepšení.
Rozhodčí 3
  • Design tvoří výzvu, vyžaduje zručnost a usilí.
  • Design zahrnuje řadu technik.
  • Celková kvalita práce prokazuje vynikající umělecké schopnosti
   provedení je úhledné, čisté a precizní.
  • Tipy jsou odstupňovány podle délky a tvaru.
  • Délka tipu nesmí být větší než 5,08cm.
  • Šířka nesmí být větší než 1,90cm pokud byly zploštěny.
  • Téma je zřejmé a zcela vyvinuté.
  • Téma pokračuje na všech 10 nehtech.
  • Design obohacuje téma.

Registrace

Registrace je možná do 22. 9. 2024. Před samotnou registrací doporučujeme přečíst doprovodné informace o nominacích i divizích.